“Ondernemingen bestaan uit mensen. Dat vraagt om een mensgerichte aanpak.”

 

Health-services voor bedrijven en instellingen

Een van de manieren waarmee ik bedrijven en organisaties van dienst kan zijn, is het verlagen van het ziekteverzuim. Daarnaast kan ik als ‘bedrijfsverlichter’ helpen bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het laten groeien van bedrijven.

preventief en correctief ziekteverzuim preventiePreventief en correctief ziekteverzuimbeleid

Arbodiensten constateerden onlangs dat de helft van alle ziek gemelde medewerkers medisch gezien in orde is. De oorzaak van het ziek melden ligt extern, buiten het werk. Meer aandacht voor deze oorzaken kan het ziekteverzuim aanzienlijk terugdringen.
Als uw bedrijf, instelling of organisatie met een te hoog ziekteverzuim geconfronteerd wordt, of als u er met uw huidige arbodienst niet uitkomt, nodigen wij u uit om geheel vrijblijvend kennis te maken met het concept ‘correctief en preventief ziekteverzuim’ van onze praktijk. Het zorgt er voor dat uw verzuimpercentage binnen een jaar flink daalt.

Uitgangspunt is dat onze preventiecoach twee keer per jaar uw medewerkers op consult krijgt. Dat verschaft u een goed beeld van hoe het daadwerkelijk met uw medewerkers gaat, als basis voor het terugdringen van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en het behalen van resultaten.

Preventieve zorg

Als een medewerker zich lange tijd niet goed voelt en daar niet direct een oplossing voor ziet, dan komt de pijn of de klacht vanzelf. Het is daarom belangrijk te weten hoe een werknemer zicht voelt, hoe hij/zij over bepaalde zaken denkt. Preventieve zorg dus: ingrijpen voordat de pijn of het onbehagen gestalte krijgt.

Correctieve zorg

Is er eenmaal een ziekmelding, dan gaan wij op zoek naar de oorzaak van het ziek zijn. Aan de hand van onze diagnostische technieken stellen wij in een kort tijdsbestek vast wat er aan de hand is. Als de oorzaak is vastgesteld, bepalen we met welke therapievorm wij de werknemer zo snel mogelijk beter kunnen laten worden, zodat hij/zij weer deel kan nemen aan het arbeidsproces.

Lichamelijke zorg en diagnostiek

Het lichaam geeft vele signalen, waarvan de meeste onbekend en onbewust zijn. Na gerichte training zijn deze signalen waar te nemen en op hun betekenis te onderzoeken. De wijze waarop iemand ademhaalt, zijn stem gebruikt, lichamelijke spanningen ervaart, bewegingsbeperkingen of remmingen heeft of fysiek contact maakt: het zijn allemaal voorbeelden van hoe het lichaam spreekt.

Geestelijke zorg en diagnostiekGeestelijke zorg en diagnostiek

Naast lichamelijke zorg is ook van belang hoe de werknemer zich voelt in het bedrijf en in de omgang met andere werknemers. Ook privéomstandigheden kunnen de oorzaak van de ziekmelding zijn.
Met helderziende waarneming lokaliseren we de bron van de klacht. Deze wordt vervolgens alleen met de medewerker besproken, het is en blijft aan hem/haar om daar iets over naar buiten te brengen.  

Ons preventief en correctief ziekteverzuimbeleid biedt de werknemer de mogelijkheid om een oplossing te vinden voor zijn/haar situatie en zorgt er voor dat de werkgever zijn medewerkers weer beter kan inzetten.

Meer weten over ons ziekteverzuimbeleid? Neem contact op.

Intuïtieve bedrijfsanalyse

Als senior heb ik jarenlange ervaring in zowel het bedrijfsleven, als ook met mijn spirituele gave. Daardoor kan ik als visionair veel voor ondernemers betekenen. Ik kan bijvoorbeeld ondersteuning verlenen bij veranderingsprocessen, opvolgingsdilemma’s, communicatiekwesties, personeelsdisharmonie, beleidscomplicaties en een zoektocht naar visie en strategie. Daarnaast bied ik een uitvoerige bedrijfsscan aan.

Nieuwe inzichten

In de dagelijkse praktijk doorzie ik problemen waardoor mensen, maar ook bedrijven niet verder komen. Waar een ander tegen de eigen blokkade aanloopt, bijvoorbeeld een stagnerende persoonlijke of zakelijke ontwikkeling, ben ik in staat om mijn cliënten te helpen om tot nieuwe inzichten te komen. Zij komen daardoor weer in verbinding te staan met zichzelf en/of de operatie waar zij sturing aan geven.

Ondersteuning van ondernemers

Helder spiritueel inzicht streeft naar een succesvolle combinatie van een sociaal gezicht, een gezonde liquiditeit en renderend ondernemerschap. Humanisme is het sleutelwoord, binnen de boardroom, op de werkvloer en tussen bedrijven onderling. Ondernemingen bestaan uit mensen.
Pas als alle menselijke waarden aandacht krijgen, kan de onderneming opnieuw groeien. Wij geloven in de veerkracht van mensen, en dus in de oneindige draagkracht van ondernemingen.

Werkgroep 'persoonlijk leiderschap'

bedrijven 3Enkele kenmerken van mijn werk als bedrijfsverlichter.

  • Anonieme sparringpartner voor de DGA
  • Absolute vertrouwenspersoon 
  • Organisatorisch voorzitter, gespreksleider en coördinator
  • Ondersteuning van het managementteam
  • Inzetbaar op basis van consultancy en ad interim.
  • Alles is bespreekbaar. 
  • Discretie is een erecode. 
  • Succes is onvermijdelijk.

Meer weten over wat ik als bedrijfsverlichter voor jou kan betekenen? Neem contact op.

Afdrukken E-mailadres

Zonnebloemweg 74A
1338 TV - Almere Buiten

M: 06 20 44 44 34
T: 036 54 50 944
E-mail: info@robertjanderoo.nl

KvK 60058242

       

Nieuwsbrief

Meld je aan als vriend en
ontvang ons laatste nieuws